Quạt điều hòa làm mát không khí asanzo A-7500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 •  Máy làm mát A-7500
 •  220-240V / 50Hz
 •  220
 •  7500
 •  50-70
 •  60
 •  12
 •  1,5-2
 •  3
 •  ≤ 65
 •  Không
 •  Có
 •  Có
 •  Có
 •  18,7-20,8
 •  655 x 445 x 1125

Hotline